de|sir|a|bil|i|ty

de|sir|a|bil|i|ty
de|sir|a|bil|i|ty «dih ZYR uh BIHL uh tee», noun.
1. no pl. the state or quality of being desirable: »

Nobody doubts the desirability of good health.

2. plural -ties.
a desirable condition or thing: »

various desirabilities to choose from.


Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • un|de|sir|a|bil|i|ty — «UHN dih ZYR uh BIHL uh tee», noun. the quality or condition of being undesirable …   Useful english dictionary

  • Æsir — gathered around the body of Baldur. Painting by Christoffer Wilhelm Eckersberg 1817. In Old Norse, áss (or ǫss, ás, plural æsir; feminine ásynja, plural ásynjur) is the term denoting a member of the principal pantheon in Norse paganism. This… …   Wikipedia

  • Sirəbil — Infobox Settlement name =Sirəbil settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Masally leader title = leader name …   Wikipedia

  • Æsir — Ases Pour les articles homonymes, voir ASE. Odin, Ase majeur, chevauchant Sleipnir Dans la mythologie …   Wikipédia en Français

  • əşirət — is. <ər.> Bir əsildən törəyib birlikdə yaşayan və köçəri (bədəvi) həyat sürən ailələr toplusu; qəbilə, oymaq. Əşirət dövrü. Ərəb əşirətləri. Əşirət şeyxi (ağası, bəyi). Əşirət halında yaşayan tayfalar. – Bütün Azərbaycan xanları və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirə-boran — is. Çox güclü yağış. Çox yox, yarımca saat şirə boran yağış yağsaydı, az qala qozalardan üzülüb yerə tökülən pambığı zay eləyə bilərdi. M. Hüs.. Bayırda şiddətli göy gurultusu eşidilir. Şirəboran yağış tökür. İ. Ə.. // İs. mənasında. Çox güclü,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şir — I (Biləsuvar) samovarın kranı. – Şiri ac, stəkana çay tökülsün II (Göyçay, Qax, Ordubad) rəng. – Şiri dulaba çəkillər (Ordubad) III (Dərbənd, Tabasaran) qırov. – Şir tutadi biçannari (Tabasaran) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əşirə(t) — ə. qəbilə; oymaq; köçəri tayfa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ŞİR'A — (Şeria Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat ı ebediye ve saadet i hakikiyeye vusulü için Allah ın vaz u teklif ettiği ahkâm ı mahsusaya ve mezheb i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • qəbilə — is. <ər.> İbtidai cəmiyyətdə: bir soydan törəmiş və bir rəisin idarəsi altında birlikdə yaşayan köçəri tayfa, nəsil; əşirət, oymaq. Qəbilə birlikləri. Qəbilə quruluşu. – <Skiflər> cəsarətli, vəhşi xasiyyətli və köçəri olan müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”